AFOB
 
> AFOB > AFOB Board Member
Mainland China Board Member
Vice President George Fu Gao
Chinese Center for Disease Control and Prevention (China CDC)
Executive Board Member Feng-wu Bai
Shanghai Jiao Tong University
He Huang
Nanjing Tech University
Yin Li
Tianjin Institute of Industrial Biotechnology, Chinese Academy of Sciences
Yin-hua Wan
Institute of Process Engineering, Chinese Academy of Sciences
Li-rong Yang
Zhejiang University
Advisory Board Member Zhang-liang Chen
China Association for Science and Technology
Sheng-li Yang
Shanghai Institutes for Biological Sciences, Chinese Academy of Sciences
Guo-ping Zhao
Fudan University
Xi-yun Yan
Institute of Biophysics, Chinese Academy of Sciences
Huan-ming Yang
BGI
Guo-jun Yue
COFCO Corporation
Tian-wei Tan
Beijing University of Chemical Technology
Zi-xin Deng
Shanghai Jiao Tong University
Jian-Jiang Zhong
Shaghai Jiao Tong University
Xian-en Zhang
Institute of Biophysics, Chinese Academy of Sciences
403, Get-Pearl Tower 12, Gaetbeol-ro, Yeonsu-gu,Incheon 21999, Korea
TEL : +82-32-260-0066 | FAX : +82-32-260-0897